Belangenbehartigers

De gemeente doet veel op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen en minima. In Etten-Leur zijn er ook diverse belangenbehartigers die zich inzetten op deze onderwerpen. Dat doen ze voor en namens bijvoorbeeld senioren of mensen met een minimuminkomen. 

Participatieraad sociaal domein

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meepraten en meedoen bij de vormgeving en uitvoering van dit gemeentelijk beleid, is de Participatieraad Sociaal Domein opgericht. De participatieraad agendeert, behandelt en adviseert over vragenstukken die vanuit de gemeente en vanuit de samenleving komen. Meer informatie over de Participatieraad sociaal domein vind je hier.

Overzicht belangenbehartigers

 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen