Omgevingsvisie Etten-Leur doet het gewoon!

   

Door op bovenstaande afbeeldingen te klikken, openen rechtstreeks de Omgevingsvisie of de Milieu-effectenrapportage (MER). 
 

De Omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon!’, is op 11 juli 2022 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie is al het beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en water gebundeld in één document. Met de vaststelling van de visie legt de gemeenteraad zijn lange termijnambities en -beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast. De komende tien a twintig jaar is deze visie een belangrijk kompas voor te maken keuzen in beleid en uitvoering.

Nu de richting en doelen zijn bepaald gaan we aan de slag. Niet alles kan tegelijk. De uitvoering strekt zich uit van korte naar lange termijn, afhankelijk van het opstellen van concrete plannen, maatregelen of omgevingswaarden en financiering. Het initiatief ligt daarbij niet altijd bij de gemeente. De Omgevingsvisie creëert ruimte voor vernieuwing en initiatieven vanuit de samenleving. Inwoners kunnen hun eigen ideeën koppelen aan een algemeen maatschappelijk belang dat in de Omgevingsvisie is verwoord. De gemeente denkt dan graag mee hoe dit te realiseren. Sámen maken wij Etten-Leur zo weer een beetje beter, mooier en duurzamer.

 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen