Submenu

Economie en werk in Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur - SdS 29-03-2022
146 keer bekeken 0 reacties

Dit thema gaat onder andere over werken in Etten-Leur, winkelgebieden, bedrijventerreinen en werkgelegenheid. En over de ondersteuning voor mensen voor wie het moeilijk is om aan het werk te gaan en mensen die een uitkering hebben. Hier vind je de 3 belangrijkste punten voor de nieuwe raad.

1. Zo veel mogelijk mensen aan het werk

De gemeenteraad wil stimuleren dat iedereen mee kan doen en dat zo veel mogelijk mensen aan het werk gaan. Dit enerzijds omdat werken een belangrijke basis is om mee te doen in onze samenleving en anderzijds omdat heel veel branches kampen met personeelstekorten en moeilijk vervulbare vacatures. Hierbij geldt uiteraard wel dat werk moet lonen en dat mensen die (meer) gaan werken niet geconfronteerd mogen worden met een armoedeval. We nemen passende maatregelen om deze armoedeval te voorkomen.

Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen aan het werk gaan, ziet de gemeenteraad twee belangrijke actiepunten. We verbinden Werkplein, onderwijs, inwoners en bedrijven, instellingen en verenigingen om bestaanszekerheid te bieden aan onze inwoners of met een zinvolle daginvulling een sociaal isolement te voorkomen. En we ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in verschillende sectoren.

Wat wil de gemeenteraad bereiken?
De gemeenteraad wil dat iedereen mee kan doen en dat zo veel mogelijk mensen aan het werk gaan. Ook vrijwilligerswerk is werk; het doel is dan om daar waar mogelijk in te stromen op de arbeidsmarkt. Als dat laatste niet lukt, dan is het belangrijk dat mensen een zinvolle dagbesteding hebben.

2. Het versterken van de economie

De gemeenteraad wil de lokale economie versterken. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Samen met ondernemers ontwikkelen we een beleid op het gebied van toerisme en recreatie. Hierbij gaat het onder andere om het schrappen van onnodige regels maar ook om het onderzoeken of een deel van de Markt autovrij of autoluw kan worden gemaakt en de mogelijkheden die dit biedt voor de horeca. Ook willen we mogelijkheden scheppen voor de ontwikkeling en het ondernemerschap van jongeren, zoals met XEL succesvol was. Dit met als doel dat lokale bedrijven en stichtingen de mogelijkheden krijgen zich verder te ontwikkelen.

Wat wil de gemeenteraad bereiken?
De gemeenteraad wil een lokale economie die voorbereid is op de kansen en uitdagingen van de toekomst.

3. Een levendig centrum

Het online winkelen, concurrentie vanuit de grote steden en veranderende wensen van het winkelend publiek vragen om extra aandacht. Om te blijven zorgen voor levendige aantrekkelijke winkelcentra waar mensen kunnen winkelen en ontmoeten maken we in samenspraak met ondernemers en bewoners een visie op de winkelcentra in Etten-Leur. Uitgangspunten hierbij zijn meedenken in mogelijkheden en ondernemers ondersteunen met als doel de regiofunctie die Etten-Leur vervult te versterken.

Wat wil de gemeenteraad bereiken?
De gemeenteraad wil de regiofunctie van Etten-Leur versterken door voorwaarden te scheppen voor levendige en aantrekkelijke winkelcentra.

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

0  reacties

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen