Raadsprogramma 2022-2026

Raadsprogramma vastgesteld door gemeenteraad op 23 mei 2022

Op 23 mei stelde de gemeenteraad het nieuwe raadsprogramma 2022-2026 vast onder de titel: Etten-Leur maken we samen. De definitieve versie van het raadsprogramma vindt u hier. Hieronder leest u hoe het raadsprogramma tot stand kwam. 

College-uitvoeringsprogramma laat zien hoe we het raadsprogramma willen realiseren.

Het college heeft de opdracht gekregen om het raadsprogramma te realiseren. Hoe het college dat wil doen, dat staat in het College-uitvoeringsprogramma. Dit college-uitvoeringsprogramma vindt u hier. 

Wat vooraf ging....

Op 16 maart kozen de inwoners van Etten-Leur een nieuwe gemeenteraad. Dat betekent ook dat deze nieuwe raad een nieuw raadsprogramma opstelt waarin hij de koers bepaald voor de komende vier jaar. Dit doen zij in alle openheid, in openbare vergaderingen die iedereen vanuit thuis kan volgen of terug kan luisteren, maar ook door informatie te delen via dit platform. 

Eerste concept van het nieuwe raadsprogramma

Op 7 april bepaalden de partijen samen welke punten zij in het nieuwe raadsprogramma willen zien. En wat ze per punt willen bereiken. Er zijn vijf thema's benoemd. Voor elk thema kozen ze drie punten die ze in het raadsprogramma willen opnemen. Daaruit ontstond het eerste concept van het nieuwe raadprogramma. Dat document vind je hier.

Reacties en aanvullingen van inwoners en andere partners

De partijen wilden ook graag van inwoners en andere (maatschappelijke) partners horen wat ze van deze punten vinden en of ze nog aanvullingen hebben. Dat deed de raad via bijeenkomsten maar ook via dit platform van 19 april tot en met 24 april. Op deze pagina leest u de reacties die online zijn gegeven.  
Hier vindt u alle reacties die binnen zijn gekomen via bijeenkomsten, online of per brief. 

Gemeenteraad bepaalde extra onderwerpen op 10 mei

Dankzij de reacties van inwoners, ondernemers en andere (maatschappelijke) partners maakten we een tweede concept raadsprogramma. Hierin staan mogelijke aanscherpingen op de teksten van de eerste versie én mogelijke nieuwe onderwerpen die de gemeenteraad kan toevoegen. Op 10 mei debatteerden de partijen over het tweede concept. Ook bepaalden zij welke onderwerpen ze wilden toevoegen. 

Na het debat van de partijen op 10 mei is de laatste versie van het raadsprogramma gemaakt. Deze versie (de versie van 16 mei) is op de agenda gezet van de raadsvergadering van 23 mei. De gemeenteraad stelde in die vergadering het nieuwe raadsprogramma unaniem vast. Ook de nieuwe wethouders zijn die avond benoemd en beëidigd. De vergadering is terug te luisteren via internet via deze link. De definitieve versie van het raadsprogramma vindt u hier. Alle voorgaande versies van het document vind je daar ook terug. 

Bouwstenen ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie maakte bouwstenen om de nieuwe raad op weg te helpen. Daarin staat ook informatie uit de burgerpeiling en vanuit allerlei raadsplegingen met inwoners. De bouwstenen van de ambtelijke organisatie vindt u hier

 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen