Centrumvisie Etten-Leur

Van denkrichtingen en ideeën naar concrete plannen

Wat is er al gebeurd in het centrum en de winkelgebieden van Etten-Leur de afgelopen jaren? En nog veel belangrijker: wat gaat er nog gebeuren? Het centrum van Etten-Leur moet levendig, aantrekkelijk en bruisend blijven, ook in de toekomst. Daarom moeten we goed nadenken over een toekomstbestendig centrum. Dat vraagt samenwerking, gedeelde ambities en duidelijkheid. Daarom zijn we aan de slag met een centrumvisie. Daarvoor gebruiken we bestaande kennis en onderzoeken, die we combineren met input van omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren. 

Wat deden we al?

In mei 2023 heeft de raad de startnotitie participatie* en het startdocument centrumvisie* vastgesteld. Volgens dat plan van aanpak waren in juni en juli 2023 de eerste bijeenkomsten voor de inwoners en ondernemers van het winkelgebied in het centrum van Etten-Leur. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest voor alle betrokken ambtenaren binnen de gemeente om vanuit hun eigen vakgebied te kijken naar ons centrum. Van alle informatie, ideeën en verbeteringen van inwoners, ondernemers en ambtenaren is een beknopte samenvatting* gemaakt.

Tijdens de bijeenkomsten in september is er vervolgens per thema gekeken naar de aandachtspunten en gebrainstormd over mogelijke oplossingen.
 * = alle documenten leest u onder aan de pagina.

Op maandag 5 februari stelde de gemeenteraad vervolgens de Centrumvisie vast. 

Zones 

afbeelding met zones van centrum Etten-Leur
Klik op de afbeelding voor uitleg over de zones

Het centrumgebied is opgedeeld in vier verschillende deelgebieden. Deze zones hebben ieder een iets andere karakteristiek en focus. En zij dragen op hun eigen manier bij aan het centrum als favoriete ontmoetingsplek. 
GROEN: Het winkelgebied dat deels overdekt is en deels niet. Dit is het hart van het centrum;
ROOD: het Raadhuisplein, Markt en Oderkerkpark met veel horecagelegenheden en groen. Het is de entreezone vanaf de noordkant van Etten-Leur en verbinding met het station;
GEEL: Bisschopsmolenstraat en Passage zijn een groene aanloopstraat met eigen karakter en broedplaats voor start-ups;
BLAUW: Oostelijke kant van het winkelcentrum: vormt de verbinding tussen het centrumgebied, Burchtplein en cultuurhuis De Nobelaer, zwembad De Banakker en de snelweg, met wervende entree als functie.

Grove planning

2024; Nu de centrumvisie is vastgesteld door de gemeenteraad wordt een kopgroep opgesteld. Dat is een kleine groep die samen aan de slag gaat met de uitvoering van de verschillende plannen en ideeën. 
2024 - Q2; In het tweede kwartaal van dit jaar maken we een start met een visie voor Kerkwerve.
2025; De visie voor Van Bergenplein wordt volgend jaar, in 2025 opgesteld.

Contactpersoon

  • Hoe creëer je een ruimte waar zowel groene, duurzame opgaven samenkomen met een fijne ontmoetingsruimte, waar onze inwoners elkaar ontmoeten?
  • Hoe kun je aangenaam winkelen, de ondernemers tegemoet komen en zorgen dat gezondheid en verkeer ook goed geborgd zijn?
  • Hoe zorg je dat in ons centrum iédereen mee kan doen, je voorbereid bent op extreem weer en economische doelen gehaald worden?

Kortom; een hoop om mee rekening te houden als we nadenken over de toekomst van een bruisend centrum en winkelgebieden in Etten-Leur. Nanneke Mulder is vanuit de gemeente aanspreekpunt voor de Centrumvisie. U kunt haar bereiken via Nanneke.Mulder@etten-leur.nl 

0 bestanden geselecteerd: 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen