Etten-Leur bouwt door

10-11-2023
194 keer bekeken

College en de gemeenteraad van Etten-Leur spraken de ambitie uit om de komende jaren veel nieuwe woningen te bouwen.

College en de gemeenteraad van Etten-Leur spraken de ambitie uit om de komende jaren veel nieuwe woningen te bouwen. Zowel op bestaande locaties, waar bijvoorbeeld bestaande bouw plaatsmaakt voor nieuwbouw, maar ook in de nieuwe wijk Haansberg. In een tijd waarin de vraag naar betaalbare en duurzame huisvesting blijft groeien, kondigt het college deze week voor drie woningbouwprojecten de volgende stap aan. De raad vergadert hierover nog dit jaar in de raadsvergaderingen van november en december.

Vaststellen kaders herontwikkeling Stationsplein 3

Het college zet voor herontwikkeling Stationsplein 3 een volgende stap. De kaders worden voorgelegd aan de raad. Bij het opstellen ervan zijn omwonenden en belanghebbenden door de ontwikkelaar en gemeente betrokken. Waar vroeger een Chinese restaurant stond komen 24 appartementen met op de begane grond een commerciële horecaruimte. Het gaat om 14 huurappartementen en 10 goedkope koopappartementen. Als de gemeenteraad de kaders vaststelt is dat de basis voor de verdere uitwerking van het herontwikkelingsplan.

Afbouwen wijk Schoenmakershoek (Noordoost)

Voor het laatste deel van de wijk Schoenmakershoek – Schoenmakershoek-Noordoost – gaat een voorstel naar de raad om het bestemmingsplan en de welstandscriteria vast te stellen. Dat zijn regels en richtlijnen die de gemeenteraad vaststelt om te beoordelen hoe nieuwbouw eruit komt te zien en of het past in het gebied. Dat gaat dan bijvoorbeeld over grootte, hoogte, kleuren en materialen en hoe het past in de omgeving.

Herontwikkeling Edward Poppelaan 14: woningbouw, parkeren en ontsluitingsweg

Op het perceel van de Edward Poppelaan 14 heeft een ontwikkelaar plannen voor de bouw van elf patiowoningen en twaalf appartementen. Dat is nu in strijd met het geldend bestemmingsplan ‘Spoorzone Noord’. Daarom wordt aan de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gevraagd. Voor realisatie van dit project is een omgevingsvergunning nodig waardoor kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het plan wijkt nu namelijk af van het huidige bestemmingsplan. Als de raad hiermee akkoord is, kan de volgende stap worden gezet in de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Daarna kan de bouw van de woningen, bergingen, aanleg van parkeergelegenheid en een ontsluitingsweg op de locatie beginnen. Daar wordt de omgeving bij betrokken.

Overzicht van nieuwbouwprojecten

Etten-Leur bouwt door! De afgelopen jaren werden al vele nieuwe woningen toegevoegd aan onze gemeente. Onlangs was de 20.000ste een feit. Kijk op onze speciale pagina voor het overzicht van nieuwbouwprojecten in Etten-Leur.

Afbeeldingen

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen