Stedelijke regio Breda - Tilburg (SRBT) 

  

 De Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) is een samenwerkingsverband van negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Noord-Brabant en het Rijk dat samen werkt aan de ontwikkeling van de regio. Etten-Leur is één van die negentien gemeenten. Samen streven we naar een goede balans tussen groei van economie, wonen en mobiliteit, het versterken van de leefkwaliteit en het groen-blauwe karakter van onze regio.

 

Hierbij komen thema’s aan de orde die veelal de gemeentegrenzen overstijgen: woningbouw, werklocaties, wateropgave, natuurontwikkeling, verduurzaming, de mobiliteitstransitie, het landelijk gebied. Door samen op te trekken kunnen we deze beter, zorgvuldig en in samenhang, oppakken. Ieder vanuit de eigen kwaliteiten, expertise en karakter.

Woondeal 2022-2030

De provincie Noord-Brabant heeft met de minister een handtekening gezet onder een totaal van 130.600 woningen in de periode t/m 2030. Hiervan moeten ruim 39.000 (netto) woningen worden gerealiseerd in de hele SRBT-regio. Deze opgave is gebaseerd op de taakstelling van het Rijk, waarbij een uitsplitsing is gemaakt op basis van de (provinciale) bevolkingsprognose. In het voorjaar van 2022 heeft het Rijk aan de provincies gevraagd een Woonbod op te stellen om tot provinciale woningbouwafspraken te komen, die vertaald worden in regionale woondeals.

Hieronder vind je de SRBT Woondeal 2022 - 2030 en de Eindrapportage Woonzorganalyse Breda en omgeving van november 2023.

0 bestanden geselecteerd: 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen