Tunnel en Oostelijke randweg

Omschrijving Project

In 2022 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat dat de aanleg van een tunnel* zorgt voor een effectieve oplossing van de verkeersproblemen bij Etten-Leur Noord. In combinatie met een nieuw aan te leggen randweg zorgt de tunnel voor een afname van het aantal motorvoertuigen op de spoorwegovergang en de wegen van het Lichttorenhoofd en de Lage Vaartkant. 

 

Gemeenteraad stelde een voorbereidingskrediet beschikbaar

In maart stelde de gemeenteraad een voorberieidingskrediet beschikbaar voor de oostelijke randweg en de tunnel. Dit betekent dat we bedrag kregen om extra personeel in te zetten en onderzoeken te doen voor de aanleg van de tunnel en de randweg. Het afgelopen jaar onderzochten we al of de aanleg van een tunnel en randweg mogelijk is. Ook keken we naar de kosten hiervan. De uitkomsten van deze eerste onderzoeken legden we voor aan de gemeenteraad. We mogen nu doorgaan met de voorbereiding van het project. Dit is voor Etten-Leurse begrippen een groot project. 

Geen maatregelen bij Lichttorenhoofd 

De gemeenteraad nam tegelijkertijd ook een besluit over het wel of niet nemen van (tijdelijke) maatregelen bij het Lichttorenhoofd. We nemen hier nu geen maatregelen en zetten vol in op de aanleg van de oostelijke randweg en tunnel. In de late middag en begin van de avond (spitsuren) kan een lange wachtrij ontstaan in het Lichttorenhoofd. Een tunnel en een randweg lossen dit probleem het beste op. Er zijn tijdelijke oplossingen mogelijk om de wachtrij te verkleinen. Dit zijn oplossingen die we voor een periode van maximaal 5 jaar aanleggen, totdat de plannen voor een tunnel en randweg wat concreter worden. Deze oplossingen zijn echter lastig en niet te snel te realiseren. We adviseerden daarom de raad  om geen aanpassingen te doen aan het Lichttorenhoofd. We beseffen ons dat dit voor de inwoners in de directe omgeving tegen kan vallen, maar zetten in op een goede oplossing voor langere termijn.

Betrekken van de omgeving 

We hebben met de gemeenteraad afgesproken dat we bij projecten een plan van aanpak met hen bespreken waarin staat hoe we zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de omgeving. Dat noemen we een ‘Startnotitie Participatie en Communicatie’. De gemeenteraad ging op 4 maart tijdens de vergadering van De Raad Debatteert akkoord met de startnotitie voor de tunnel en randweg. U vindt deze startnotitie bij de bestanden hieronder. 

Bijeenkomst voor omwonenden na de zomer

Direct omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen nodigen we na de zomer uit voor bewonersavonden voor de tunnel en de randweg. Tijdens deze avonden gaan wij in gesprek over het project. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Op dit moment vinden al gesprekken plaats met een aantal direct omwonenden en ondernemers.  

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager van de tunnel en randweg. Dit is Kitty van Baaren, te bereiken op 06 27 34 94 60 en e-mail kitty.vanbaaren@etten-leur.nl. Zij gaat over de contacten met de omgeving en kan uitleg geven over het project. De projectleider van de tunnel en randweg is Rob Limbourg, te bereiken op 06 13 80 86 51 en e-mail rob.limbourg@etten-leur.nl

 

0 bestanden geselecteerd: 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen