Mobiliteitsplan

We starten met het maken van een nieuw mobiliteitsplan voor Etten-Leur. Met mobiliteit bedoelen we verkeer en vervoer en het gemak waarmee u van A naar B reist. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, een dagelijkse treinreis naar het werk of een bezoek aan vrienden of familie. In het plan denken we na over de toekomst van mobiliteit in Etten-Leur. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Maar denk ook aan parkeren en nieuwe vormen van vervoer zoals deelauto’s.

Participatie en communicatie

Etten-Leur vindt bewonersparticipatie (het betrekken van omwonenden bij ontwikkelingen in hun omgeving) erg belangrijk. Ook bij het maken van dit plan betrekken we u als bewoner of andere belanghebbenden graag. U kunt op meerdere momenten en manieren meedenken met dit plan. Op deze pagina houden we u daarvan op de hoogte.

Gemeenteraad en andere belanghebbenden

Naast bewoners mogen natuurlijk ook raadsleden, ondernemers en andere belanghebbenden zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en de Katholieke Bond van Ouderen meedenken met het plan. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging gekregen, maar wilt u wel meedenken? Stuur dan een mail naar de onderstaande personen.

Mobiliteitsvisie stelden we vast op 4 maart 2024

In februari en maart behandelde de gemeenteraad de mobiliteitsvisie en stelde deze vast. In de mobiliteitsvisie staan de ambities voor de gemeente Etten-Leur voor de komende jaren voor mobiliteit. Hiervoor organiseerden we bijeenkomsten met de gemeenteraad en andere belanghebbenden. Ook spraken we met ongeveer 250 mensen op de weekmarkten en bij supermarkten. Daarnaast vulden ruim 570 mensen de online vragenlijsten in. Dit verwerkten we samen met de ambities uit de omgevingsvisie van Etten-Leur tot een mobiliteitsvisie. 

Hoe verder?

Na het vaststellen van de mobiliteitsvisie gaan we verder met het maken van het mobiliteitsplan. Hierin werken we uit hoe we de ambities omzetten naar maatregelen. Ook hierbij betrekken we de gemeenteraad en andere belanghebbenden. Verder komt er weer een online enquête. Dit werken we verder uit tot een mobiliteitsplan en die leggen we weer aan de gemeenteraad om vast te stellen. Vervolgens werken we dit mobiliteitsplan verder uit naar een uitvoeringsplan. Hierin komen de daadwerkelijke projecten en maatregelen te staan die we als gemeente gaan uitvoeren. We vragen hier dan geld voor aan bij de gemeenteraad.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het mobiliteitsplan? Of wilt u op een andere manier meedenken over mobiliteit in Etten-Leur? Dan kunt u contact opnemen met:

0 bestanden geselecteerd: 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen