Digitale transformatie

128 keer bekeken

Digitale transformatie is een vorm van digitale ​​​​​​​verandering, waarbij de mens centraal staat. Digitale transformatie is veel meer dan alleen een overgang van papier naar een scherm.

Digitale transformatie is een aanpak om verwachtingen, mogelijkheden en kansen van informatievoorziening en ICT-toepassingen én medewerkers optimaal in te zetten voor bedrijfsprocessen en informatiebeheer. Het einddoel is om onze gemeentelijke diensten en producten te verbeteren voor zowel onze organisatie als voor onze inwoners en overige partners.

De organisatie en de positionering van de informatievoorziening binnen de gemeente is hierbij belangrijk.

Informatievoorziening organisatie

De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van mensen, middelen, data en processen, gericht op de informatiebehoefte van onze organisatie. Team Informatie speelt hierin een belangrijke rol. Klik op de knop 'afspelen' in het onderstaande filmpje.

Wat willen we bereiken?

  •  Meer kennis, vaardigheden en capaciteit in huis om ons applicatielandschap en samenwerkingsplatformen te benutten en te ontwikkelen;
  • Meer kennis, vaardigheden en capaciteit in huis om onze inkopen en contracten te beheren;
  • Coördinatie van onze basisregistraties, databeheer en datakwaliteit in huis en bevorderen van de interne samenwerking;
  • Samenwerken met partners en uitbesteden van taken wanneer dit meerwaarde heeft.
 
 

 

Afbeeldingen

video over Team Informatie

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen