Etten-Leur gaat nieuwe laadpalen voor elektrisch rijden plaatsen

26-10-2022
390 keer bekeken

Etten-Leur gaat nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen. Dit doet de gemeente omdat het aantal inwoners en ondernemers dat elektrisch rijdt toeneemt.

Verslag van reacties op locaties nieuwe laadpalen

Vattenfall is onze nieuwe partner voor het plaatsen van laadpalen. Op basis van allerlei data bepaalden de gemeente en Vattenfall nieuwe locaties voor laadpalen. Tussen 16 juni 2022 en 6 juli 2022 kon u reageren op een digitale kaart met deze voorgestelde locaties. Een aantal inwoners reageerde tijdens de inloopbijeenkomst op 23 juni op de voorgestelde locaties. Op de digitale kaart stonden locaties voor zogenaamde strategische laadpalen. Dit zijn laadpalen die we plaatsen voor toekomstige elektrische rijders. Er is voor die locaties dus nog geen aanvraag voor een laadpaal. 

Deze reacties ontvingen wij
156 inwoners lieten een reactie achter op een of meerdere laadpalen. We zijn blij met alle reacties die we kregen. Op veel laadpalen kwam geen reactie. Deze laadpalen komen daarom niet voor in het onderstaande overzicht van wijzigingen op de laadpalenkaart. Op 20 van de 51 voorgestelde laadpalen kwamen meerdere reacties. Ook ontvingen wij voorstellen voor ongeveer 100 nieuwe locaties.

Uit de opmerkingen komt onder andere naar voren dat u vaak geen eigen oprit heeft en ook geen elektrische auto. Maar dat u in de toekomst wel een elektrische auto wilt aanschaffen. Veel van u gaven aan blij te zijn met de uitbreiding van het aantal laadpalen. Wel gaven meerdere van u aan dat u om diverse redenen tegenstander bent van laadpalen.

Bij de reacties viel ook op dat u laadpalen voorstelde op locaties waar al laadpalen in de buurt staan. Op die locaties keken we naar het stroomverbruik van de bestaande laadpalen en het aantal keer dat iemand een auto oplaadde. Ook keken we hoe lang auto’s na het laden bleven staan. Bij een aantal locaties bleek dat er bij díe laadpaal of de palen in de omgeving nog voldoende ruimte is om auto's op te laden. Daarom komen daar nu geen laadpalen bij.

Dit doen wij met uw reacties
Bij de locaties die u vooral negatief beoordeelde keken we of en welke aanpassingen mogelijk waren. Op basis van alle reacties passen we de volgende wijzigingen toe:

Paalnummer Locatie voorgesteld Nieuwe locatie Reden
80 Putter 22 Putter 2 Locatie op kop van de straat in plaats van middenin.
86 -> 161 Vinkenbroek 71 Kouwelaarsbrand 43 Op de nieuwe locatie zijn parkeervakken vaker beschikbaar.
92 Dreef 3 Dreef 19 Op de voorgestelde locatie kunnen inwoners hun camper het best parkeren. De laadpaal is daarom verplaatst naar de afvalcontainers.
94 Waldhoornlaan 274 Vooralsnog niet plaatsen. Bewoners geven aan dat er meerdere problemen zijn op deze locatie. We gaan in gesprek met de omwonenden over de reacties.
141 -> 164 Meidoornlaan 46 Wilgenlaan 149 Bij het appartementengebouw was er behoefte, terwijl de paal op de voorgestelde locatie dicht bij paal 140 stond.
148 -> 160 Tjalk 38 Spinaker De locatie op parkeerterrein Spinaker wordt goed gebruikt en willen we uitbreiden. Bewoners van de Tjalk kunnen hier dan ook laden.
150 -> 162 Barbierstraat 18 Brouwerstraat 12 De locatie op de Brouwerstraat heeft meer parkeervakken en sluit aan bij de verzoeken uit allerlei straten in de buurt.
151 Zonnestad Zonnestad De locatie is verplaatst zodat deze meer bij de nieuwe appartementen op de Zonnestad komt te liggen.
159 Van Schendelstraat 20 Vondellaan De laadplek in de Vondellaan ligt centraler in dit deel van de wijk.
160 - Spinaker Zie paalnummer 148
161 - Kouwelaarsbrand 43 Zie paalnummer 86
162 - Brouwerstraat Zie paalnummer 150
163 - Leurse Branden 24B In het Van Bergenpark is nog geen laadpaal opgenomen, terwijl er wel behoefte is.
164 - Wilgenlaan 149 De laadpaal op de parkeerplaats bij Cloosterstaete sluit aan bij veel verzoeken  vanuit Kloosterlaan, Wilgenlaan en Vijfhuizenweg.
167 - Olympiade Een laadpaal op deze locatie kan door de buurt, de speeltuin, de hondenclub en andere sportclubs gebruikt worden.
168 - Nijverheidsweg (Parkeerplaats bij Thetford) Op deze openbare parkeerplaats parkeren veel medewerkers van het bedrijventerrein. Zij kunnen dan ook laden terwijl ze werken.

Aanpassingen na overleg met Vattenfall
We mochten vanuit de gemeente 47 locaties indienen bij Vattenfall. We kozen er meer uit omdat dit aansloot bij de reacties van inwoners en ondernemers op de kaart met voorgestelde laadplekken. Vattenfall gaf aan dat ze nu 47 laadpalen kunnen aanbieden, daarom vallen een aantal locaties af. Voor elke locatie in Etten-Leur geldt wel dat bewoners zelf een laadpaal aan kunnen vragen via de website als ze daar behoefte aan hebben.

De volgende plekken moesten we vanwege het maximumaantal helaas van de lijst halen:

Paalnummer

Locatie

Reden

97

Waldhoornlaan 148

Nieuwe locaties 90 en 124 zijn in de buurt.

137

Wildbaan 111

Er zijn aan de Wildbaan al twee laadpunten van Allego die centraler gelegen zijn.

139

Jaagpad 95

In de buurt willen we ook al een laadpaal plaatsen op de Kouwelaarsbrand (nummer 161). Verder zijn hier veel woningen met een eigen oprit, die inwoners kunnen opladen op eigen terrein.

153

Lange Schoor 53B

In de buurt zijn vooral woningen met opritten, die inwoners kunnen opladen op eigen terrein. Er zijn twee goed bereikbare locaties van Allego in de directe omgeving.

155

Tamboerijn 72 (Mandolinehof/Kloostervelden)

Hier komt in 2023 een laadpaal. Voor deze locatie lagen al aanvragen vanuit toekomstige bewoners. De locatie komt echter niet meer op de lijst voor proactief te plaatsen laadpalen.

167

Oude Baan (Olympiade bij speeltuin)

Het is niet mogelijk hier een laadpaal te plaatsen omdat hier geen stroomkabel in de buurt is.

Vraag straks zelf een laadpaal aan
Naast de laadpalen die op de kaart staan, plaatsen we ook nog steeds laadpalen voor u als bewoner. Binnenkort kunt u op de website van de gemeente lezen hoe u zelf een laadpaal bij Vattenfall aan kan vragen. U regelt de aanvraag direct met Vattenfall. Het bedrijf stelt een locatie voor aan de gemeente. Vattenfall plaatst de laadpaal daarna in maximaal 16 weken. Deze termijn is onder voorbehoud van capaciteit op het stroomnet en de beschikbaarheid van laadpalen.

Er komt meer informatie over laadpalen
We zagen sterke verschillen in gebruik tussen laadpalen. We willen het voor u makkelijk maken om alle laadpalen in uw buurt te vinden. Daarom zetten we op de website van de gemeente informatie over alle laadpalen in de gemeente.

Hoe gaat het verder?
Na de zomer leggen we het verkeersbesluit ter inzage om de laadplekken die op de kaart staan aan te wijzen. Als u het niet eens bent met deze plekken dan kunt u hier bezwaar op maken. Na behandeling van de bezwaren en eventuele aanpassingen stellen we het verkeersbesluit definitief vast. Daarna plaatst Vattenfall de laadpalen tussen nu en 2024.

Heeft u vragen?
Jeffrey Broeders en Kitty van Baaren beantwoorden uw vraag. Bel Jeffrey op 076-5024515. Kitty is bereikbaar op 06-27349460. Mailen kan naar laadpalen@etten-leur.nl.

Afbeeldingen

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen